God man och förvaltare

En person som har svårt att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om personliga angelägenheter kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

Det är frivilligt att ha god man. En förvaltare kan en person däremot få mot sin vilja, om denna inte klarar sig själv. Den person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

För att få hjälp av en god man krävs att personen är över 18 år och har en funktionsnedsättning eller sjukdom som är kopplad till hjälpbehovet. Insatsen kan bara beviljas när personen inte kan få hjälp av någon annan, till exempel anhörig, boendepersonal eller kontaktperson.

Samma krav gäller för att få en förvaltare. Skillnaden beror på hjälpbehovet. En person kan bara få en förvaltare om en god man inte är en tillräcklig hjälp. Vid förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga.

Tingsrätten beslutar om en person ska få god man eller förvaltare.

En god man eller förvaltare kan hjälpa till inom ett, två eller tre
olika områden.

  • Bevaka rätt
    Exempelvis söka bidrag, skriva avtal, sälja hus
  • Förvalta egendom
    Exempelvis betala räkningar och fördela pengar till huvudmannen
  • Sörja för person
    Exempelvis se till att huvudmannen har en meningsfull fritid, att boendet är bra, se till att beviljad hjälp från samhället fungerar

En god man eller förvaltare bör vara intresserad av människor och av att vilja hjälpa andra. Lagen säger att en god man ska vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. Uppdraget ger en god möjlighet att göra en insats för någon annan.

När någon vill bli god man eller förvaltare gör överförmyndaren en lämplighetsprövning. Personen får inte ha betalningsanmärkningar eller förekomma i polisens belastningsregister.

För att lämna en intresseanmälan ta kontakt med kommunens handläggare eller fyll i formuläret.

Länk till formulär för intresseanmälan

Gode män och förvaltare har rätt till arvode. Det betalas ut en gång per år och bestäms utifrån uppdragets tyngd och krav.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsräkning manuell.pdf , 203.3 kB. 203.3 kB 2020-09-29 10.43
Årsräkning självsummerande.pdf , 226 kB. 226 kB 2020-09-29 10.43
Stödtabell till årsräkning-inkomster.pdf , 256.8 kB. 256.8 kB 2020-09-29 10.43
Stödtabell till årsräkning-utgifter.pdf , 206.3 kB. 206.3 kB 2020-09-29 10.43
Redogörelse-bilaga till årsräkning.pdf , 178.4 kB. 178.4 kB 2020-09-29 10.43
Körjournal.pdf , 140.7 kB. 140.7 kB 2020-09-29 10.43
Ansökan om medgivande till åtgärd.pdf , 103.5 kB. 103.5 kB 2020-09-29 10.50
Ansökan om medgivande vid fastighetsförsäljning.pdf , 152.8 kB. 152.8 kB 2020-09-29 10.43
Ansökan om uttag från spärrat konto.pdf , 124.6 kB. 124.6 kB 2020-09-29 10.43
Redogörelse för god man till ensamkommande.pdf , 97.9 kB. 97.9 kB 2020-10-01 09.51

Överförmyndaren utser gode män och förvaltare till dem som har behov. Överförmyndaren utövar också tillsyn och kontroll över godmanskap och förvaltarskap.

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som bevisar att någon inte har en förvaltare. Det ufärdas av överförmyndaren i den kommun där personen är skriven. Vid ansökan om förvaltarfrihetsbevis behöver även ett personbevis från Skatteverket lämnas in.

Kontakt

Senast uppdaterad: 1 oktober 2020 10:00
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas