God man och förvaltare

En person som har svårt att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om personliga angelägenheter kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

Det är frivilligt att ha god man. En förvaltare kan en person däremot få mot sin vilja, om denna inte klarar sig själv. Den person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Handläggningen av överförmyndarens ärenden sker i Bräcke från 1 januari 2022.

Överförmyndarkontoret i Bräcke handlägger de dagliga tillsynsärendena för Härjedalens kommun. Bräckes överförmyndarkontor finns i Bräckes förvaltningshus.

Överförmyndarkontoret i Bräcke kommun Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 januari 2022 08:00
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas