God man och förvaltare

En person som har svårt att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om personliga angelägenheter kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

Det är frivilligt att ha god man. En förvaltare kan en person däremot få mot sin vilja, om denna inte klarar sig själv. Den person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Överförmyndarkontoret i Bräcke handlägger de dagliga tillsynsärendena för Härjedalens kommun. Bräckes överförmyndarkontor finns i Bräckes förvaltningshus.

Från 1 januari 2023 ansluter Härjedalens kommun till den gemensamma överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser. För dig som ställföreträdare eller huvudman innebär förändringen rent praktiskt ingen skillnad, utan förändringen är endast på en politisk nivå.

Överförmyndarkontoret i Bräcke kommun Länk till annan webbplats.

Blanketter för ansökan eller anmälan om god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finnns under rubriken Överförmyndarkontoret.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:20
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas