Integration

Sandtjärn kväll ungdomar på brygga

Härjedalens kommun tar emot flyktingar.

När man fått uppehållstillstånd och själv väljer bostadskommun och inte väljer att ta Migrationsverkets förslag.

Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att ansöka om asyl, och inte har medföljande förälder eller annan vårdnadshavare med sig, kallas ensamkommande barn.

Kommunerna har ansvarar för barnens boende, vård och skola. Det gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverket anvisar kommuner att ta hand om ensamkommande barn. Hur många barn en kommun tar emot beror på hur stor kommunen är och hur kommunens tidigare mottagande ser ut.

En person som är asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon får uppehållstillstånd. Migrationsverket tar emot ansökan om asyl.

Migrationsverket ansvarar också för att den person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden om personen inte väljer att ordna boende på egen hand.

Asylsökande på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Integrationsenheten har som uppgift att bosätta kvotflyktingar samt kommunplacerade genom bosättningslagen, 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, samt att göra samhällsintroduktion.

Integrationsenheten ansvarar för att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd som anvisas till Härjedalens kommun av Migrationsverket. De anvisade kan vara kvotflyktingar som är utvalda av FN och kommer direkt till Härjedalen från det land de befunnit sig i, eller nyanlända som sökt asyl och befinner sig i Sverige och blir kommunplacerade i kommunen. Även de som bosätter sig själva i kommunen kan komma till oss. Man kan få stöd och hjälp av integrationsenheten under den tid behov finns.

Integrationsenheten har kontor i Hede och Sveg. Där ges service och stöd till alla nyanlända i kommunen. Vi ger samhällsintroduktion när du anländer till kommunen, du kan komma med dina brev, frågor och funderingar. Vi kan ge dig stöd i kontakten med olika myndigheter och hänvisa till rätt instans och förklara hur det fungerar med ansökningar och regler.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020 08:18
Redaktör för sidan: Kristofer Hallberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas