Mottagande av flyktingar

Sandtjärn kväll ungdomar på brygga

Härjedalens kommun tar emot flyktingar.

När man fått uppehållstillstånd och själv väljer bostadskommun och inte väljer Migrationsverkets förslag om boende.

Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att söka asyl, och inte har medföljande förälder eller annan vårdnadshavare med sig, kallas ensamkommande barn.

Kommunerna har ansvar för barnens boende, vård och skola. Det gäller asylsökande barn och barn som har uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverket anvisar kommuner att ta hand om ensamkommande barn. Hur många barn en kommun tar emot beror på hur stor kommunen är och hur kommunens tidigare mottagande ser ut.

En person som är asylsökande har lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon får uppehållstillstånd. Migrationsverket tar emot ansökan om asyl.

Migrationsverket ansvarar för att den person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden om personen inte väljer att ordna boende på egen hand.
Asylsökande på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Integrationsenheten vid Härjedalens kommun har som uppgift att bosätta kvotflyktingar samt kommunplacerade genom bosättningslagen, 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, samt att göra samhällsintroduktion.

Integrationsenheten ansvarar för att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd som anvisas till Härjedalens kommun av Migrationsverket. De anvisade kan vara kvotflyktingar som är utvalda av FN och kommer till Härjedalen från det land de befunnit sig i eller nyanlända som sökt asyl och befinner sig i Sverige och blir kommunplacerade i Härjedalen. Även de som själva bosätter sig i kommunen kan komma till oss. De kan få stöd och hjälp av integrationsenheten under den tid behov finns.

Integrationsenheten har kontor i Hede och Sveg som ger service och stöd till nyanlända. Vi ger samhällsintroduktion vid ankomsten till kommunen och svarar på frågor och funderingar. Vi ger stöd i kontakten med olika myndigheter och hänvisa till rätt instans och förklara hur det fungerar med ansökningar och regler.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:30
Redaktör för sidan: Kristofer Hallberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas