Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är grunden för välbefinnande, hälsa och god funktionsförmåga. Psykisk hälsa används om god psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Det handlar om hur vi mår och trivs med livet och förmåga att klara av livets upp- och nedgångar.

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt och ses som ett folkhälsoproblem. Allt fler upplever sig ha besvär med ängslan, oro, ångest och sömn.

Många gånger kan det räcka att prata med anhöriga, vänner eller någon annan man har förtroende för. När det inte räcker kan man behöva söka hjälp, stöd eller vård.

Kommunens öppenvårdsenhet erbjuder olika stödinsatser för barn och unga. Kontakt kan tas med individ- och familjeomsorgen eller direkt med öppenvården.

Elevhälsan arbetar med att ge stöd till elever och föräldrar vid pedagogiska, psykosociala och medicinska frågor.

Härjedalens ungdomsmottagning tar emot ungdomar 13 -22 år.

Personligt ombud, PO, vänder sig till den som har omfattande och långvariga psykiska funktionsnedsättningar och som är 18 år eller äldre.

Boendestöd ska vara ett stöd i den dagliga livsföringen. Det riktar sig till personer med funktionsnedsättning eller missbruksproblem 18-70 år.

Hos hälsocentralernas psykosociala resurs kan du få hjälp om du till exempel

  • har råkat ut för en kris av något slag
  • har drabbats av personliga förluster
  • behöver tala med någon om sådant du inte kan tala med någon annan om
  • känner dig nedstämd och orkeslös eller har ångest och fobier
  • har utmattningssyndrom
  • hamnat i omständigheter som du tycker att du har svårt att klara själv
Senast uppdaterad: 23 augusti 2023 18:02
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas