Stöd till anhöriga

Kommunens anhörigkonsulent ger information och vägledning i anhörigfrågor och stöd och hjälp till de som stöttar närstående som har svårt att klara sin vardag.

Anhörig är en person som hjälper och ger stöd till en närstående i familjen, släkten eller vänkretsen. Den närstående kan på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, beroendeproblematik, ålder eller funktionsnedsättning ha svårigheter att klara sin dagliga livsföring.

Enligt 5 kapitlet 10 § socialtjänstlagen ska socialtjänsten ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder”.

Rollen som anhörig kan te sig på många vis men gemensamt är att ens eget liv och vardag påverkas på något sätt. Omsorgen om sin närstående gör att man lätt glömmer bort sig själv och sina egna behov. Det är därför viktigt att också du kan erbjudas stöd och råd kring din egen situation för att bli en hållbar anhörig.

  • Information om möjligheter och villkor för att få stöd
  • Information om den närståendes sjukdom, funktionshinder och möjligheter till stöd
  • Information om olika möjligheter till avlösning, för dig eller för din närstående
  • Råd och stöd
  • Enskilda samtal eller samtal i grupp. Information om sociala mötesplatser
  • Stöd till barn som anhöriga vid vårdnadshavares till exempel svåra sjukdom, psykiska hälsa eller vid någon form av missbruk som kan påverka föräldraskapet, barnets hälsa och utveckling

Vänd dig till kommunens anhörigkonsulent för att få information och vägledning i anhörigfrågor. Kontakten är gratis och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt. Stödet ingår i socialtjänstens serviceinsatser.

Kontakt

Senast uppdaterad: 23 november 2022 17:31
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas