Sysselsättning

Arbetsmarknadsavdelningen hjälper enskilda personer att utvecklas och göra det möjligt att få ett jobb. Det görs genom individuellt anpassad praktik och läringsplatser samt personlig handledning på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsavdelningen förbereder och rustar människor 18-64 år för att ta plats på arbetsmarknaden eller börja studera. Arbetsmarknadsavdelningen arbetar utifrån individens egna unika förutsättningar för att uppnå meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhällslivet i samarbete med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och utbildningsanordnare.

Arbetsmarknadsavdelningen erbjuder

  • individuell coach
  • meningsfulla arbetsuppgifter
  • arbetsträning
  • praktik
  • stöd till studier

För att få hjälp behöver du ha ett beslut via socialtjänsten, integration, skolan eller Arbetsförmedlingen. Därefter träffar du arbetsmarknadsavdelningen för att planera insatsen.

Idamic, (individuellt dagligt arbete människan i centrum) hjälper människor till arbete och sysselsättning utifrån beslut enligt socialtjänstlagen eller LSS (lagen om särskilt stöd). Rättigheten gäller personer som tillhör lagens personkretsar i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och
som inte utbildar sig.

Daglig verksamhet finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.

För att få hjälp ska du ha ett beslut via socialtjänsten, integration, skola eller Arbetsförmedlingen. Därefter träffas vi för ett möte för att planera insatsen.

Kontakt

Senast uppdaterad: 25 augusti 2021 08:59
Redaktör för sidan: Kristofer Hallberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas