Våld i nära relation

Blir du slagen? Ser eller hör du din förälder bli slagen? Blir din självkänsla skadad av kränkande uttalanden? Får du umgås med vem du vill? Kontrollerar din partner din eller er ekonomin? Tvingas du ingå äktenskap?

Våld kan vara psykiskt, fysiskt, materiellt, ekonomiskt eller sexuellt. Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor.

Hot eller våld i nära relation

Är eller har du varit utsatt för hot eller våld i en nära relation. Ring 0680-161 00 under kontorstid och be att få bli kopplad till socialtjänstens mottagning.

Socialjour

Vid akut behov kvällar och helger kontakta socialjouren i Härjedalens kommun via 112.

Orosanmälan

Är du orolig för att någon i din närhet far illa: Orosanmälan och akut hjälp

Centrum mot våld i Jämtlands län är en samverkan mellan alla kommuner i Jämtlands län. Här kan du som bor i länet få råd och stöd om du är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling.

På vår hemsida finns mer information och kontaktformulär. Du kan också ringa oss på 0200-120 145 vardagar klocka 8 till16. Du kan vara anonym i den inledande kontakten med oss. 

Centrum mot våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen

Telefon 114 14 eller 112 vid nödsituation.

Sjukvårdsrådgivningen

Telefon 1177
Ring om du behöver vård eller behandling

Kvinnojouren

Telefon 063-13 25 00

Brottsofferjouren Jämtland

Telefon 063-51 24 00

Kvinnofridslinjen

Telefon 020-50 50 50
Nationell stödtelefon öppen dygnet runt. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Juridikjouren Umeå

Telefon 090-77 97 00 tisdagar kl 18 – 21
juridik@kvinnojoureniumea.se

Kärleken är fri

Rädda Barnens chatt för barn och unga 12 till 25 år som behöver stöd eller hjälp och har frågor om allt kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap. Vi har tystnadslöfte, du som chattar är anonym och det kostar inget att chatta med oss.

Till chatten Kärleken är fri - om hedersrelaterade frågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som söker stöd eller vill prata med oss: stodchatt@rb.se
För yrkesverksamma eller har frågor om verksamheten: karlekenarfri@rb.se

Senast uppdaterad: 29 juli 2022 12:11
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas