Enskild väg

Grusväg genom byn Ytterberg.

Lantmäteriet arbetar med förrättningar av enskilda vägar i Härjedalen. Lantmäteriet bedömer att de kan vara klara med merparten av vägarna i kommunens ansökan under 2026. Kommunens ansökan omfattar 260 vägar.

Varför lämnas vägarna tillbaka?

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska lämna tillbaka vägar, som kommunen inte är juridiskt ansvarig för, till fastighetsägarna. Det finns flera anledningar till beslutet.

 • Rättviseaspekten: en del privata vägar sköts av berörda fastighetsägare medan andra privata vägar sköts av kommunen. Ofta nyttjas båda typerna även av företag och turister som inte betalar något för att använda vägen.
 • Kommunal ekonomi: de pengar som kommunen lägger på underhåll av privata vägar behövs i kommunens kärnverksamhet.

Hur hanteras vägen inför överlämnandet?

Vägar som får statsbidrag

Vägar som får statsbidrag av Trafikverket besiktas vart femte år av Trafikverket, som skriver protokoll över åtgärder som ska utföras innan nästa besiktning. Protokollet ligger till grund för vad som ska åtgärdas för vägen innan kommunen lämnar över vägen till fastighetsägarna.

Vägar som inte får statsbidrag

För vägar som inte får statsbidrag av Trafikverket gör kommunens projektledare en besiktning tillsammans med representanter för de som ska ta över vägen och försöker komma överens om vad som ska åtgärdas.

Vad kostar det?

Hur stor kostnaden blir beror på hur komplext ärendet är och hur mycket tid Lantmäteriet lägger ner. Lantmäteriet debiterar även för telefonsamtal rörande ärendet.
Vad kommer det att kosta? på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnadsexempel för gemensamhetsanläggning

Många faktorer påverkar kostnaden för en lantmäteriförrättning. Kostnadsexempel för gemensamhetsanläggningar på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt bidrag för enskild väg

 • Kommunen har beslutat att betala ut 1 000 kronor till varje fastighet där det finns minst en person folkbokförd.
 • Föreningen söker och mottar bidraget.
 • Ansökan med uppgifter om antal folkbokförda och fastighetsbeteckningar samt föreningens organisationsuppgifter och bankkonto skickas till Härjedalens kommun.

Förvaltarfrihetsbevis

Den som ingår i styrelsen i en samfällighet behöver ett förvaltarfrihetsbevis. Det utfärdas av Överförmyndarkontoret i Bräcke kommun.
Överförmyndarkontoret i Bräcke på Bräcke kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör kommunen?

Kommunen har en projektledare för enskilda vägar som

 • sköter kommunens kontakt med Lantmäteriet,
 • har kontakt med berörda fastighetsägare,
 • har kontakt med berörda vägföreningar och
 • stöttar vid bildandet av föreningar.

Snökäppar vintern 2023

Kommunen sätter under hösten 2023 upp snökäppar längs de vägar som kommunen har eller har haft skötsel av, oavsett om de är överlämnade eller inte.

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019 att kommunen ska lämna tillbaka vägar, som kommunen inte är juridiskt ansvarig för, till fastighetsägarna.

 • Överlämning av enskilda vägar pågår tills uppdraget är slutfört.
 • Ersättningsbelopp från Trafikverket för sommar- och vinterunderhåll av vägar kan sökas av samfällighetsföreningar.
 • I avvaktan på att gemensamhetsanläggning bildas, omprövas eller i avvaktan på att lantmäteriförrättningen är klar kan bidraget även sökas av förening, annan organisation eller enstaka personer enligt Trafikverkets föreskrifter.
 • Ersättningsbeloppet från Trafikverket betalas inte ut för vägar av obetydlig längd.
 • I tätorterna (Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Lofsdalen, Sveg, Vemdalen och Ytterhogdal) avvecklas underhåll av gator och vägar där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen och där det är praktiskt möjligt. Uppdraget pågår tills det är slutfört.

Kommunfullmäktiges protokoll 10 juni 2019 (KF § 105/2019) , 148.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023 13:29
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas