Enskilda vägar

Grusväg genom byn Ytterberg.

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019 att kommunen ska lämna tillbaka vägar, som kommunen inte är juridiskt ansvarig för, till fastighetsägarna.

Enskilda vägar lämnas till fastighetsägarna

Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 105/2019) om ändring av tidigare beslut om vägunderhåll.

  • Tiden för att lämna över skötsel av enskilda vägar förlängs till 1 oktober 2022.
  • Ersättningsbeloppet för sommar- och vinterunderhåll kan endast sökas av samfällighetsföreningar eller gemensamhetsanläggningar för vägar där permanent boende finns.
  • I avvaktan på inrättande av gemensamhetsanläggning, och i fall där väghållningen kan ordnas på ett bra sätt utan förrättning, kan bidraget även sökas av förening eller annan organisation eller enstaka personer enligt Trafikverkets föreskrifter.
  • Ersättningsbeloppet utbetalas inte för vägar av obetydlig längd.
  • Kommunfullmäktige säger upp existerande avtal så att överlämnanden kan ske 1 oktober 2022.
  • I tätorterna avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen, och där det är praktiskt möjligt, senast 31 maj 2023.

Överlämning av enskilda vägar

Projektledaren för enskilda vägar

  • sköter kommunens kontakt med Lantmäteriet,
  • har kontakt med berörda fastighetsägare,
  • har kontakt med berörda vägföreningar (nybildade och äldre) och
  • stöttar vid bildandet av föreningar.

Coronaviruspandemin påverkar fortfarande Lantmäteriets arbete men nu kan fysiska möten med upp till 10 personer närvarande hållas. När det ändras anpassar vi oss efter aktuella regler.

Kontakt

Senast uppdaterad: 19 juli 2021 15:52
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas