Fiber och bredband

Bredbandsinfrastruktur är en förut­sättning för de som bor i Härjedalen men även för tillväxt, näringslivets utveckling, inflyttning och en levande landsbygd. Härjedalens kommun arbetar tillsammans med Härjeåns för fortsatt bredbandsutbyggnad.

Öppet fibernät

Härjeåns bygger ett öppet lokalt fibernät för Härjedalen. Det är fritt för olika tjänsteleverantörer att konkurrera på nätet och konsumenterna kan välja och byta leverantör av tjänster.

Fiber ökar attraktionskraften

Möjligheten att ansluta till bredband ökar attraktionskraften och invånarnas framtidstro samtidigt som möjligheterna för företagande och inflyttning ökar. Det påverkar fastighetsvärdena positivt, ger äldre människor möjlighet att bo kvar med digital vård i hemmet och trygghetslarm.

För dig som har fritidshus ger en fiberanslutning, utöver ovanstående fördelar, ökade möjligheter att nyttja bostaden mer frekvent och kanske bosätta dig i Härjedalen permanent.

Mer information om fiber och bredband: Härjeåns kundservice.

Orter anslutna till bredband

 • Sveg - Byvallen
 • Äggen - Herrö - Lillhärdal
 • Ytterberg- Älvros - Västansjö - Ytterhogdal - Överhogdal
 • Huskölen - Karlstrand
 • Överberg - Linsell
 • Glöte - Lofsdalen
 • Hedeviken - Hede - Långå
 •  Remmen - Vemhån - Björnrike - Vemdalen - Vemdalsskalet
 • Tännäs - Ljusnedal - Funäsdalen - Bruksvallarna - Ramundberget
 • Tänndalen - Hamra - Fjällnäs
 • Mittådalen - Messlingen

354 fastigheter anslutna till bredband i Glöte, Långå, Remmen, Vemhån, Västansjö och Ytterberg

Totalt har 354 fastigheter anslutit sig till fibernät i Glöte, Långå, Remmen, Västansjö och Ytterberg i mars 2021. Fördelat på

 • 194 fasta hushåll och
 • 160 fritidsfastigheter och övriga fastigheter.

Fler byar kan ansluta sig till nätet. Anslutningsavgiften har uppgått till 23 000 konor.

Glöte byalag har subventionerat anslutningsavgiften för fastigheter i Glöte med 360 000 kronor. Kostnaden för projektet är 13, 8 miljoner kronor. Därtill kommer kostnad för projektledning, ersättning till markägare och Trafikverket, som kommunen har stått för. Dessa kostnader är inte bidragsberättigade.

Bakgrund

Härjedalens kommun beslutade 2015 att stå som sökande för projektet bredband till Glöte, Långå, Remmen, Vemhån, Västansjö och Ytterberg eftersom flera byar måste omfattas för att ansökningen skulle prioriteras för bidrag från Europeiska fonden för landsbygdsutveckling. Det bedömdes även svårt för byarna att gemensamt genomföra ett projekt.

Kommunens ansökan om stöd kom till länsstyrelsen 28 september 2015. Budgeterad kostnad för projektet var 18 494 750 kronor. Länsstyrelsen fattade beslut 7 mars 2016 om stöd med högst 50 procent.

Entreprenörer och leverantörer

På grund av svårigheter att få in anbud kom schaktningsarbetena inte igång förrän hösten 2017 och pågick 2018 och 2019. Reaxcer med lokala underentreprenörer har varit entreprenör.

Fiberarbeten och leverans av material har utförts av Ledmont från Mora. Företaget gick i konkurs vintern 2020. Upphandling av återstående arbeten gjordes våren 2020.

Som kommunikationsoperatör för fibernätet antogs Härjeåns nät genom beslut 26 mars 2018. Zitius AB är underleverantör.

Schaktlängden uppgår till 65 kilometer, förutom sträckorna har respektive ansluten fastighetsägare grävt på egen mark.

Kommunen äger nätet i sju år

Kommunen avser att äga fibernätet 7 år. Under den tiden svarar Härjeåns nät för drift och underhåll enligt avtal med kommunen. Inga ersättningar betalas mellan parterna. Anslutningsavgifter för tillkommande abonnenter tillfaller Härjeåns. Efter 7 år har kommunen möjlighet att sälja nätet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 25 januari 2023 11:51
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas