Möte: lokal utvecklingsplan Svegsbygden

23 mar
Sveg
0687-165 08
lisa.ahlstedt@herjedalen.se

Sveg vid Ljusnan. Foto: Henry Köhler.

Välkommen att vara med och ta fram en lokal utvecklingsplan för din bygd!

Lokala utvecklingsplaner är ett verktyg för fortsatt utveckling av kommunens bygder. Planerna tas fram i samverkan mellan företag, föreningar och privatpersoner tillsammans med processledare från kommunen.

Den färdiga planen, med tillhörande handlingsplan, ägs sedan av bygden. Planen beskriver hur kommuninvånarna önskar att framtiden ska se ut och hur de når dit. Planen är även grund för eventuella ansökningar om projektmedel.

Alla invånare är hjärtligt välkomna att delta i utvecklingsarbetet. Ingen föranmälan till mötena krävs.

När och var

Torsdag 23 mars, klockan 18.30, Härjedalssalen på Folkan i Sveg.

Mötet handlar i första hand om samverkan kring Svegs 750-årsjubileum och en samverkansgrupp mellan Svegsbygdens föreningar och företagare.

Mer information

Läs mer om det lokala utvecklingsarbetet:

Lokalt utvecklingsarbete i bygderna Länk till annan webbplats.

Mer information
Datum: 23 mars 2023
Tid: 18:30 - 20:30
Ort: Sveg
Plats: Härjedalssalen, Folkan i Sveg
Senast uppdaterad: 8 mars 2023 09:10
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas