Anhöriggrupp - för personer som har anhöriga med beroende­problematik eller psykisk ohälsa

19 sep
Sveg
Ett hjärta av natursten med ett stenfyllt hjärta inuti.

Foto: Sarah Tjärnås.

Kommunens öppenvård välkomnar anhöriga till personer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa att delta i anhöriggrupp.

Anhöriggrupperna välkomnar personer som har någon i sin närhet med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa.

Anhöriggruppen träffas tisdagar 18.00 med start 19 september 2023 och träffas sex gånger.
Träffarna sker i Sveg och är kostnadsfria för deltagarna.

Anmälan

Anmälan görs i förväg till:
Lars Unger
072-500 68 72

Bodil Jonsson
070-625 17 20

Mer information
Datum: 19 september 2023
Tid: 18:00 - 22:00
Ort: Sveg
Senast uppdaterad: 28 juni 2023 13:53
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas