Vattentjänstplan på samråd till 11 augusti

20 jun - 11 aug
Biblioteken i Sveg, Hede och Funäsdalen samt digitalt

Foto: Sarah Tjärnås.

Förslag till vattentjänstplan ligger ute för samråd från 20 juni till och med 11 augusti. Vattentjänstplanen beskriver hur kommunen planerar att bygga ut allmänna vattentjänster.

Vattentjänstplanen beskriver hur kommunen planerar att bygga ut allmänna vattentjänster, det vill säga dricksvatten, hantering av hushållens spillvatten samt dagvattenhantering. Planen beskriver även vad som behöver göras för att de allmänna anläggningarna ska fungera vid skyfall.

Planen finns tillgänglig på kommunens webbplats. och på kommunkontoren i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Läs Vattentjänstplan på samråd

Miljökonsekvenser till följd av förslaget beskrivs i en separat miljökonsekvensbeskrivning.

En vattentjänstplan är ett styrdokument som alla kommuner ska ha enligt nya bestämmelser i lagen om allmänna vattentjänster.

Lämna synpunkter på vattentjänstplanen

Planen ligger ute för samråd från 20 juni till och med 11 augusti 2024.
Lämna gärna synpunkter på planen. Det kan ske skriftligt via mejl till kommun@herjedalen.se eller med post till Härjedalens kommun, Medborgarhuset, 842 80 Sveg. Märk meddelandet med ”KS 2023/307”.

Mer information
Datum: 20 juni 2024 - 11 augusti 2024
Tid: 00:01 - 23:59
Ort: Biblioteken i Sveg, Hede och Funäsdalen samt digitalt
Senast uppdaterad: 20 juni 2024 00:01
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas