Lotterier

Lotteri är ett spel där det är slumpen som avgör om du vinner eller inte. Kommunen ansvarar för registreringslotterier. För andra tillstånd ansvarar spelinspektionen.

Information om lotterier och tillståndsfria lotterier finns på spelinspektionens webbplats.

En ideell förening eller ett registrerat trossamfund kan ansökan om registreringslotteri hos kommunen.

 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.
 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom Härjedalens kommun.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd lotteriföreståndare inom föreningen.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.
 • Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får som högst vara ett prisbasbelopp.
 • Det totala vinstvärdet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av det man får in på försäljningen av lotterna, det vill säga insatsen.
 • Värdet av insatserna i registreringslotterier får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en treårsperiod. Ni får arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en treårsperiod.
 • Vinsterna ska anges på lotterna, lottlistorna eller på den plats där lotterna säljs.

År 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr.

Handlingar som ska bifogas ansökan

 • Föreningens stadgar, sickas in första gången föreningen ansöker samt vid stadgeändring.
 • Årsberättelse från föregående år.
 • Kontaktuppgifter till utsedd lotteriföreståndare i föreningen.
 • Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 (lotterilagen).

Tillståndet gäller i tre år och kostar 300 kronor.

Registreringslotterier hos kommunen ska redovisas av lotteriföreståndare och lotterikontrollant. I samband med redovisning betalas kontrollantarvode på
3 procent av omsättningen in till kommunen.

Redovisning ska ske senast 30 dagar efter avslutat lotteri.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad: 19 oktober 2021 15:45
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas