Idrottsplats Funäsdalen

Fotbollsplan med fjäll i bakgrunden
Elljusspåret

Var uppmärksam på att det i dagsläget är många lampor som är trasiga på elljusspåret. Det arbetas skyndsamt med upphandling för att detta ska kunna åtgärdas så snart som möjligt.

För att hyra Funäsdalens IP kontakta Funäsdalen IF.
0684-167 81
funasdalens.if@telia.com

Kontakt

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020 08:07
Redaktör för sidan: Margrethe Sundberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas