Landguiden - om länder och konflikter

På webbplatsen Landguiden finns information om världens länder, konflikter och internationella organisationer. Det finns även jämförande statistik och analyser.

Utrikespolitiska institutet är utgivare av webbplatsen Landguiden, som är en onlineversion av Länder i fickformat.

Landguiden nås via bibliotekens datorer.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2020 11:24
Redaktör för sidan: Sara Flodin-Larsson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas