Släktforska på biblioteket

Arkiv Digital och Riksarkivet producerar och tillhandahåller digitaliserat historiskt källmaterial via internet. Materialet passar till bland annat släktforskare, historiker och hembygdsforskare.

Arkiv Digital

Databasen kan nås via bibliotekens datorer. Släktforska genom att söka bland annat i kyrkoböcker, domböcker och värnpliktskort.
För mer information besök arkivdigital.se Länk till annan webbplats.

Riksarkivet

webbplatsen Länk till annan webbplats. kan du söka i Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser.

Senast uppdaterad: 20 november 2020 11:13
Redaktör för sidan: Sara Flodin-Larsson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas