Ny lekpark i Sveg för lek, kultur och rörelse

Rutschkanor i en lekpark.

Lekparken i Sveg ligger i korsningen Gränsgatan-Herrögatan.

Lekparken i Sveg ska bli en attraktiv mötesplats för lek, kultur och rörelse som attraherar fler och lockar till kontakt över åldersgränserna. Utvecklingen av parken sker i dialog med invånarna i Sveg, speciellt barn och unga.

Medborgarna, främst barn och unga, har varit delaktiga och bidragit med idéer till parkens utveckling och innehåll under 2022. Bygget av nya lekparken sker under hösten 2023. I parken finns även tennisplan och utegym.

Läsglädje och rörelseglädje i nya lekparken

Tidplan för utveckling av lekparken i Sveg

När

Vad händer

juni-juli 2022

Kommunen samlar in idéer och förslag om vad invånarna - med fokus på barn och unga - i Sveg vill ha i parken.

augusti 2022

Förslagen genomarbetas.

september-november 2022

Återkoppling av inkomna förslag till dem som lämnat förslag. Förslagen redovisas även för allmänheten.

2023

Utvärdering av processen.

hösten 2023

Parken byggs.

Parken i Sveg ska bli en attraktiv mötesplats för lek, kultur och rörelse som lockar fler. Parken ska stärka god hälsa och gott välbefinnande genom att vara en plats för rörelse och kontakt över åldersgränserna.

Kriterier för hur parken i Sveg ska utvecklas

 

Det finns 1 750 000 kronor för att utveckla lekparken i Sveg.

  • Ny lekutrustning och markarbeten - 1 350 000 kronor.
  • Sagoskog och läsfrämjande åtgärder i parken 400 000 kronor.

Pengarna kommer från kommunen (900 000 kronor) och statsstöd (850 000 kronor).

Under öppet hus i lekparken juni 2022 berättade ett hundratal besökare, både barn och vuxna, vad de vill kunna göra i parken. Många kreativa förslag kom fram. Fler förslag kom in under sommaren 2022 från barn, ungdomar och vuxna via skolor och förskolor, vår mentimeter och besök på biblioteket.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att kommunen ska ha två lekparker, en i Sveg och en i Funäsdalen.

Kontakt

Senast uppdaterad: 12 juli 2023 15:19
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas