Sjöbad i Härjedalen

Härjedalen bjuder på många fina badplatser och möjligheter till bad. De flesta av stränderna sköts och underhålls av ideell förening.

Sjöbad i Härjedalen

Badplats

Driftas av Härjedalens kommun

Vattenprov

Funäsdalen

ja

2022

Fåssjö

nej


Glöte

nej


Halvfari

nej

2020

Hede

nej


Hedeviken

nej

2019

Herrö

nej


Härjevik

nej

2019

Klubbnäset

nej


Linsell

nej

2020

Lofsdalen

nej

2019

Långå

nej

2018

Mosätt

nej


Orrmosjön

nej

2018

Remmen - Målingen

nej


Sveg - Sandtjärn

ja

2023

Svegssjön

ja, tillsammans med Vattenregleringen

2023

Tänndalen

nej

2019

Tännäs

nej


Vemdalen

nej


Vemhån

nej

2020

Vänsjö

nej


Ytterberg

nej


Ytterhogdal - Kyrksjön

ja

2023

Ytterhogdal - Sångsjön

ja

2023

Älvros

nej


Ängesjö

nej

2020

Överhogdal

nej


Vattenprover tas regelbundet vid badplatser klassade som EU-bad. Vattnet ska klassas som tjänligt, vilket betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

I Härjedalen finns ingen badplats som är klassad som EU-bad men varje år tas prover av kommunen vid badplats som är driftad av kommunen eller där kommunen äger marken.

Oljeliknande hinna på vattenytan

Under sommaren är det vanligt att det bildas en oljeliknande hinna på ytan av stillastående vatten i tjärnar och sjöar vid myrmark. Detta beror vanligtvis på en hinna av järnoxid som bildas naturligt i mark och vatten och är ofarligt. Detta har bland annat observerats vid badplatsen i Sandtjärn. En oljeförorening känns igen på en skarp och kraftig lukt.

Badklåda

För badande i Sandtjärn, Sveg och Funäsdalssjön, har det kommit till vår kännedom att förekomst av vattenloppor kan finnas.

Vattenloppor eller cerkarier som de egentligen heter kan orsaka en mycket besvärlig badklåda. Det blir utslag som ser ut som myggbett med en liten blåsa på toppen och kliar. Badklådan är en ofarlig och självläkande åkomma som kan drabba människan vid bad i söt- och bäckvatten. Badklåda orsakas av parasiter cerkarier som lever på snäckor och andfåglar. Parasiternas ägg sprids med fåglarnas avföring och cerkarierna som orsakar klådan är parasiternas larver. Cerkarier kan av misstag angripa människor, men kan inte tränga genom huden utan stannar och dör där. De åstadkommer därmed rodnad och besvärande klåda en allergisk reaktion, kan sitta i upp till en vecka. Små barn drabbas oftare än simkunniga, eftersom cerkarierna mest finns på varmt, grunt vatten.

Badklåda är inte farligt och är inte smittsam från person till person. Symtomen förutsätter att man tidigare utsatts för cerkarier och hunnit bli överkänslig. Exponeras man när man väl blivit överkänslig kommer symtomen snabbt, inom några timmar.

Råd vid badklåda och förebyggande åtgärder

  • Om man efter badet snabbt duschar eller torkar av sig med handduk och tar av badkläderna minskar risken för badklåda.
  • Fåglar bör inte matas på badplatsen.
  • Små barn som fått utslag av badklåda bör eventuellt undvika att fortsätta bada på den drabbade badplatsen under säsongen, eftersom upprepade angrepp kan ge värre klåda.
  • Efter en tidigare kontakt med cerkarier kan förnyad exponering ge upphov till ett snabbt kliande utslag som kan påminna om myggbett. Detta utslag brukar finnas kvar i cirka en vecka. Enstaka individer kan drabbas av en starkare allergisk reaktion med feber.
  • Någon specifik behandling finns inte och är inte nödvändig. Klådstillande och antiallergiska medel kan eventuellt användas. Utslagen brukar finnas kvar en dryg vecka. Precis som för insektsbett finns det risk för en sekundärinfektion om man river sönder utslagen. I svårare fall bör läkare kontaktas.

Varje år bör en riskanalys göras vid en badplats


Om din förening ansvarar för en badplats kan du använda dig av en blankett för riskanalys.
Blanketten finns under rubriken "förening och förbund" i blankettarkivet

Hund, katt och häst vid allmänna badplats

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Härjedalens kommun säger att:
§ 12
Hundar, katter och hästar får under tiden 1 maj -1 september inte vistas på allmänna badplatser och i lekparker.

Relaterade dokument

Kontakt

Senast uppdaterad: 7 augusti 2023 12:37
Redaktör för sidan: Margrethe Sundberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas