Lekparker

I Härjedalens kommun finns två lekparker som kommunen ansvarar för.

Kommuens lekparker finns för att ge barn möjlighet till att aktiviera sig både fysiskt och psykiskt och på så vis få en god start i livet. Att främja kontakt mellan människor genom lek och samvaro och möjlighet till att motverka stillasittande.
Visa hänsyn för de lekande barnen genom att inte rasta din hund eller slänga skräp på lekplatsen.

Lekparker i Härjedalen

Ort

Plats

Drift

Funäsdalen

Risnäset

kommunal

Hede

Broder Tors väg

annan

Lillhärdal

Enanders Väg (bakom Härdalsbuda)

annan

Sveg

Lekparken, vid järnvägsstationen

kommunal

Ytterhogdal

Alnäsvägen

annan

Ytterhogdal

Trumstedtsvägen

annan


Lekplatser finns även vid förskolor och skolor. Under dagtid nyttjas de av förskolor och skolor.

Information kring skötsel och underhåll

  • En lekplats ska vara en plats där det är säkert för barnen att vistas.
  • Lekplatser som kommunen driftar besiktas varje år och de ses över kontinuerligt. Uppkomna brister åtgärdas efter besiktningen.
  • Utbyte och påfyllning av sand i sandlådor, under gungor och klätterställningar sker vid behov.

Har du besökt en av kommunens lekplatser och upptäckt att något är trasigt? Gör gärna en felanmälan för att påtala det.

Kontakt

Senast uppdaterad: 19 maj 2022 17:00
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas