Ny lekpark i Sveg för lek, kultur och rörelse

Rutschkanor i en lekpark.

Lekparken i Sveg ligger i korsningen Gränsgatan-Herrögatan.

Lekparken i Sveg ska utvecklas och bli en attraktiv mötesplats med yta för lek, kultur och rörelse som attraherar fler och lockar till kontakt över åldersgränserna. I utvecklingen av parken är dialog med Svegsborna, speciellt barn och unga, en viktig del.

Besök biblioteket och berätta vad du vill göra i lekparken i framtiden

Från 13 juni till 31 juli 2022 kan du på biblioteket i Sveg rita eller skriva vad du vill göra i lekparken i Sveg i framtiden. Lämna förslaget i förslagslådan.

Bidra med dina förslag genom att

Utveckling av parken i Sveg

  • Att skapa en attraktiv mötesplats med yta för lek, kultur och rörelse som attraherar fler.
  • Att stärka god hälsa och välbefinnande genom att vara en plats för rörelse och kontakt över åldersgränserna.
  • Att skapa möjligheter för medborgarna att vara med och påverka den lokala utvecklingen, särskilt bland barn och unga.
  • Medborgarna ska vara delaktiga och bidra med idéer till parkens innehåll.

Invigningen av den nya parken beräknas ske under sommaren 2023.

Många hade åsikter om parkens framtid

Under ett öppet hus i lekparken 13 juni 2022 kom ett hundratal besökare, både barn och vuxna, och pratade med oss om parkens framtid. Många kreativa förslag från tipsrundan och finfina teckningar kom in.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att kommunen ska ha två lekparker; en i Sveg och en i Funäsdalen. I parken finns även tennisplan och utegym.

Kontakt

Senast uppdaterad: 28 juni 2022 17:39
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas