Ny lekpark i Sveg för lek, kultur och rörelse

Rutschkanor i en lekpark.

Lekparken i Sveg ligger i korsningen Gränsgatan-Herrögatan.

Lekparken i Sveg ska utvecklas och bli en attraktiv mötesplats med yta för lek, kultur och rörelse som attraherar fler och lockar till kontakt över åldersgränserna. I utvecklingen av parken är dialog med invånarna i Sveg, speciellt barn och unga, en viktig del.

Utveckling av parken i Sveg

Medborgarna ska vara delaktiga och bidra med idéer till parkens innehåll. Kommunen ska särskilt skapa möjligheter för barn och unga att vara med och påverka utvecklingen av parken.

Parken i Sveg ska bli en attraktiv mötesplats med yta för lek, kultur och rörelse som attraherar fler. Parken ska stärka god hälsa och gott välbefinnande genom att vara en plats för rörelse och kontakt över åldersgränserna.

Invigningen av den nya parken beräknas ske under sommaren 2023.

Ett första förslag till hur lekparken i Sveg kan se ut

Tidplan för utveckling av lekparken i Sveg

När

Vad händer

juni-juli 2022

Kommunen samlar in idéer och förslag om vad invånarna - med fokus på barn och unga - i Sveg vill ha i parken.

augusti 2022

Förslagen genomarbetas.

september-november 2022

Återkoppling av inkomna förslag till dem som lämnat förslag. Förslagen redovisas även för allmänheten.

december-januari 2022

Utvärdering av processen.

våren och sommar 2023

Parken byggs.

sommar 2023

Invigning av nya parken.

Kriterier för hur parken i Sveg ska utvecklas.

Totalt finns 1,25 miljoner kronor för att utveckla lekparken i Sveg.

Det finns en halv miljon kronor i investeringsmedel till utveckling av Järnvägsparken i Sveg i budgeten för 2022. Sedan tidigare finns 400 000 kronor avsatta för lekpark.

Kommunen vann under sommaren 350 000 kronor för lekparksutrustning till parken i Sveg i en tävling som anordnades av parkutvecklingsföretaget Kompan.

Många åsikter om parkens framtid

Under öppet hus i lekparken 13 juni 2022 kom ett hundratal besökare, både barn och vuxna, och pratade med oss om parkens framtid. Många kreativa förslag från tipsrundan och finfina teckningar kom in.

Fler förslag har kommit in mellan 13 juni och 31 juli 2022 där barn, ungdomar och vuxna berättar vad de vill göra i parken i framtiden. Det har skett via skolor och förskolor, vår mentimeter och besök på biblioteket.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att kommunen ska ha två lekparker, en i Sveg och en i Funäsdalen. I parken finns även tennisplan och utegym.

Lekparken i Hede, som invigdes 2019, har delfinansierats av medel från försäljningen av Hede turistanläggningar AB, HTAB, med 400 000 kronor.

Kontakt

Senast uppdaterad: 23 februari 2023 14:49
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas