Kommunfullmäktige sammanträder

25 apr
Sveg
0680-161 00
kommun@herjedalen.se

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 25 april 2024 klockan 10.00.

Allmänhetens frågestund

Ställ en fråga till ledamöterna i kommunfullmäktige

Under punkten allmänhetens frågestund tar kommunfullmäktige upp frågor som ställts till ledamöterna.

  • Frågor till ledamöterna ska vara skriftliga och inkomna till kommunens kansli eller fullmäktiges presidium senast sista vardagen innan sammanträdet.
  • Frågor får ställas till max två ledamöter.
  • Max tre frågor får ställas till envar av dessa två ledamöter.
  • Frågor kan besvaras även om inte frågeställaren närvarar vid sammanträdet.

Formulär för att ställa frågor till en ledamot i kommunfullmäktige. Öppnas i nytt fönster.Kommunfullmäktiges arbetsordning, hur frågestunden går till beskrivs i § 45.

Titta på kommunfullmäktiges möten i direktsändning. Här finns även länkar till tidigare möten Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar Länk till annan webbplats.
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden Länk till annan webbplats.Kontaktuppgifter till politiker i Härjedalens kommuns nämnder, utskott och styrelser Länk till annan webbplats.

Mer information
Datum: 25 april 2024
Tid: 10:00 - 20:00
Ort: Sveg
Plats: Härjedalssalen i Folkan
Tillgänglighet: ja
Senast uppdaterad: 17 april 2024 14:33
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas