Fjällträdgårdar eller Det förlorade paradiset

I en ny utställning undersöker Fjällmuseet hur trädgårdstankarna slog rot i fjälltrakterna under 1700-talet, och hur de kom att övergå i nya föreställningar om vildmarken och naturen runt sekelskiftet 1900. I Härjedalen existerar idag ingen trädgårdsodling att tala om, och vid sidan av kyrkogårdarna inte heller offentliga eller gestaltade parker. Istället betonas ofta tillgängligheten till naturen. Hur blev det så?

- Välkommen in på ett samtal i örtagårds-sällskap!

I Remsgården i byn Remmet finns en praktfull bemålad interiör från 1774. Vaser, spiralkolonner, vindruvor, akantusblad, bandornamentik och kanske pinjeträd pryder rummen. Foto: Härjedalens Fjällmuseum AB.

Under århundraden har människorna i Norrlands fjälltrakter drömt om en paradisisk tillvaro. Samerna berättade om det lyckliga saivo-folket som levde i ett fullkomligt landskap nära människorna. Bönderna avbildade paradisets blomsterprakt i kläder och inredningar. Med industrialiseringen och turismen följde förhoppningen om den oförstörda lustgården, vildmarken. Idag tycks trädgårdarna helt ha övergetts för ett exploaterat naturlandskap, som skall fungera som allas tummelplats.

Från utställningen. Arrangemang i socker av Anette Bergstedt inspirerat av schatullmakaren Jöns Ljungberg. Foto: Härjedalens Fjällmuseum AB, Ola Hanneryd.

I mitt eden fattas icke blott allt som bör fattas: där finnes även allt som bör finnas. Blåa, snöstrimmade fjäll och långsträckta, skogbevuxna höjder bildar en linieskön mur omkring lustgården… /Ellen Key, 1897.

Lossenmagasinet 2022. Foto: Härjedalens Fjällmuseum AB.

Källor

Utställningen kan beskrivas som ett slags essä, en text som fått formen av ett rum att röra sig i. Det finns idag rätt få artiklar och böcker som på ett fördjupande sätt behandlar trädgårdskonstens historia i våra trakter. Inför arbetet har vi studerat en stor mängd kortare och längre texter, som gett oss olika ingångar till ämnet. Våra källor finns här:

Källförteckning , 124.4 kB.

Vill du läsa mer rekommenderar vi Ulla Rylanders "Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830-1900" från 1996, som både finns att beställa via biblioteken och ladda ned på Nätet.

Senast uppdaterad: 26 februari 2024 15:05
Redaktör för sidan: Fjällmuseet
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas