Kontakt

Svegsbadet

Roll eller funktion

Badhus

Telefon 1

0680-177 10

Telefon 2

072-246 92 86

Telefon 3
E-post

svegsbadet@herjedalen.se

Besöksadress

Ulvkällagatan 4

Postadress

842 32 Sveg

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress, Öppettider och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.