Förvaltningsområde för det samiska språket

Senast uppdaterad: 21 november 2023 11:27
Redaktör för sidan: Titti Fjällgren
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas