Förvaltningsområde för det samiska språket

Senast uppdaterad: 5 februari 2024 15:56
Redaktör för sidan: Titti Fjällgren
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas