Om Härjedalens gymnasium

Vy över gymnasiets område

Härjedalens gymnasium är vackert beläget vid Ljusnans strand. I bakgrunden syns skidstadion och Björnberget, två av våra fantastiska träningsanlägningar. Fotograf: Morgan Grip

Härjedalens gymnasium är en lagom stor skola med strax över 250 elever och 40 medarbetare. Skolan erbjuder 6 nationella program, varav 3 är yrkesförberedande, 3 högskoleförberedande och introduktionsprogrammet.

Du läser många gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med elever från andra program. Elever berättar ofta om god sammanhållning där man lär känna varandra över programgränserna.

En gymnasieexamen innehåller 2 500 poäng och utöver kurserna som står vid varje program läser du även individuella val och skriver ett gymnasiearbete (100 poäng) med koppling till ditt program. I din utbildning läser du 200 poäng individuellt val.

Elever i de högskoleförberedande programmen genomför studieresor till Stockholm och Berlin. Studieresorna är viktiga delar i flera av kurserna.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: 26 juli 2022 15:42
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas