Inventering hittade två gamla sprängkistor - en med dynamit

Sprängkista i björkskog.

Sprängkistan i Lillhärdal.

Härjedalens kommun har inventerat kommunens fastigheter och hittat två gamla sprängkistor; en i Lillhärdal och en i Ytterhogdal. Dynamiten är omhändertagen.

Med anledning av olyckan i Östersund i slutet av förra året, där en person avled och en annan skadades svårt i samband med arbete med en sprängkista, har Härjedalens kommun kontrollerat om det finns gamla sprängkistor i kommunens lokaler eller på kommunens mark.

- Vi hittade två sprängkistor av äldre modell, minst 50 år gamla; en i Lillhärdal och en i Ytterhogdal, säger Pär Olofsson, vd för Vatten och miljöresurs som utfört inventeringen.

Sprängkistan i Ytterhogdal fanns vid kommunförrådet i industriområdet. Den innehöll fyra meter stubintråd. Sprängkistan i Lillhärdal stod på kommunens mark vid återvinningscentralen och innehöll 4 kilo dynamit.

- Det gick inte att uppbringa några nycklar till kistorna så vi fick anlita låssmed för att få upp kistorna, säger Pär Olofsson.

En utomstående expert har anlitats för att destruera dynamiten. De tomma sprängkistorna är bortforslade.

Inventeringen av sprängkistor på kommunens mark och i kommunens fastigheter är avslutad. Det kan finnas gamla sprängkistor i skog och mark.

- Lagarna ser annorlunda ut idag och man behöver tillstånd för att ha en sprängkista. Vi fortsätter att vara uppmärksamma och ber privatpersoner som skulle råka på något som ser misstänkt ut att vara försiktiga och att kontakta kommunen eller polisen, säger Pär Olofsson.

Detalj av sprängkista med texten "Nitro 10067"
Detalj av sprängkista med hänglås och siffrorna 1067
Senast uppdaterad: 21 januari 2021 16:57
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas