Stort intresse för bostadsprojekt i Funäsdalen

Intresseanmälningar för de nya lägenheterna på Röstberget i Funäsdalen börjar komma in och målsättningen för att öka befolkningen i Härjedalen ser ut att uppfyllas. Härjedalens kommun har sålt marken på Röstberget i Funäsdalen för att stimulera folk att flytta till Härjedalen och folkbokföra sig här.

– Mäklaren har fått in totalt 130 intresseanmälningar varav 30 stycken är från personer som vill bo och folkbokföra sig här. Det är en god bit över vad vi förväntat oss. Mycket glädjande är också att vi ser flyttkedjor komma igång. Vi ser personer som idag bor i hus i trakten och tar chansen att flytta in i lägenheterna i Funäsdalen och sälja eller hyra ut sina hus. Det är mycket värdefullt med tanke på den bostadsbrist vi har i västra Härjedalen, säger Jonas Kojan, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen.

Det finns inga lagliga möjligheter att bestämma att en ägd bostad ska användas för permanentboende eller som fritidshus. Projektet i Funäsdalen har valt att stimulera inflyttning av permanent boende på annat sätt. Dels har 12 lägenheter reserverats för personer som är eller kommer att bli folkbokförda i kommunen, dels erbjuder exploatören, som vann anbudstävlingen för marken på Röstberget, ett villkorslån till de som väljer att skriva sig på adressen i minst 3 år och vill köpa en av dessa lägenheter. Uppfylls villkoren, avskrivs lånet i sin helhet.

– Eftersom den här modellen fungerar bra kommer vi troligen att tillämpa den i fler projekt för att stimulera till permanentboende i kommunen, säger Jonas Kojan.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2021 08:40
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas