Nya bostäder utreds vid Sjöängsvägen i Funäsdalen

Drönarbild över Funäsdalen med kabinbana och Funäsdalssjön. Tagen från Funäsdalsberget med utsikt över byn. Höst.

Vy från Funäsdalsberget över Funäsdalen. Foto: Morgan Grip.

Härjedalens kommun har inlett ett detaljplanearbete för bostäder vid Sjöängsvägen, som ligger centralt i Funäsdalen, för att undersöka om det är lämpligt att bygga bostäder där.

Vy över del av Funäsdalen där Sjöängsvägen ligger.

Sjöängsvägen i Funäsdalen markerad med gult.

- Bostadsförsörjningen är en av våra viktigaste frågor. Vi har högt tryck på inflyttning och många vill bosätta sig i Funäsdalen. Det är jätteroligt, men det finns inte bostäder till alla, säger Jonas Kojan, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen, som initierat detaljplanearbetet.

Detaljplanearbete sker i olika steg. Det första steget startar i mitten av maj 2022 med provborrningar för att ta reda på markförhållanden i området. Ytterligare utredningar som rör miljö, natur och vattenhantering ingår för att avgöra vad som kan byggas och var.

Härjegårdar tänkbar byggherre

Det kommunala bostadsbolaget Härjegårdar är en tänkbar byggherre.

- Vi ser ett stort behov av nya hyresrätter i Funäsdalen och området vid Sjöängsvägen erbjuder närhet till bykärnan och Funäsdalens samlade service. Vi ser en möjlighet att skapa attraktiva bostäder för många nya permanentboende, säger Hans Heuser, vd på Härjegårdar.

Lämna synpunkter

En detaljplaneprocess är en demokratisk process med de fyra förutbestämda stegen

  • utredning,
  • samråd,
  • granskning och
  • antagande.

Varje steg innebär möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

- Det är viktigt att vi får in synpunkter tidigt i den här processen för att göra planförslaget bättre. Därför vill vi redan under juni 2022 bjuda in berörda och allmänhet till en workshop och att så många som möjligt svarar på en enkät om de nya bostäderna, säger Josef Rundström, samhällsplanerare på Härjedalens kommun och Bergs kommun som leder arbetet med detaljplanen.

Mer information

Inbjudan till workshop och länk till enkät skickas med post till närboende. Enkäten finns även tillgänglig via kommunens webbplats och officiella Facebooksida från mitten av juni.

Kontakt

Senast uppdaterad: 18 maj 2022 09:25
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas