Nytt avtal kring företagshälsovården i Härjedalens kommun

Tore Gustavsson och Linda Söderberg, Siljagruppen

Tore Gustavsson och Linda Söderberg, Siljagruppen. Foto: Jenny Forsberg.

Härjedalens kommun har tecknat ett nytt avtal gällande företagshälsovård med Siljagruppen Arbetshälsan AB. Avtalet omfattar hela kommunkoncernen och innebär att en ny aktör inom hälsovård etablerar sig i Härjedalen.

Med det nya avtalet kommer företagshälsan att inrätta sig i nya lokaler i det så kallade gamla Zezamhuset på Herrögatan 35 i Sveg. Elin Lemon, chef för HR i Härjedalens kommun, ser fördelar med etableringen.

- Förutom att det är roligt att en ny aktör inom hälsovård kommer till Härjedalen tror jag det är en stor fördel med egna lokaler för företagshälsovården. Det kommer att bli enklare och mer tillgängligt för anställda när verksamheten samlas under ett tak, säger Elin Lemon.

Även om Siljagruppen är en ny aktör i Härjedalen har företaget lång erfarenhet av företagshälsovård. Vd Tore Gustavsson är glad över förtroendet.

- Vi ser fram emot att komma till Härjedalen och tillsammans med kommunen arbeta för ett hållbart arbetsliv.

Avtalet börjar gälla den 1 september 2022 och omfattar alla anställda i Härjedalens kommun, det helägda bolaget Härjegårdar AB samt delägda bolagen Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB.

Kontakt

Senast uppdaterad: 20 maj 2022 08:07
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas