E45 stängs vid Överhogdals kyrka i Härjedalen

Kartbild över brostängning/vägarbete  Överhogdal juni 2022

E45 vid Överhogdals kyrka i Härjedalens kommun stängs av i en vecka på grund av ett arbete på bron över Hoan. Avstängningen gäller från måndag 6 juni klockan 07 till måndag 13 juni klockan 14.

Trafikverket arbetar sedan i april med att förbättra bron över Hoan för att förlänga den tekniska livslängden. Med ny beläggning på vägen och nya övergångskonstruktioner blir trafikanternas färd över bron smidigare och behagligare.

Ett körfält har varit öppet under tiden för att trafikanter ska kunna ta sig över bron. På grund av att förbipasserande inte har respekterat skyltningen och inte kört försiktigt vid vägarbetet måste nu vägen stängas av. Bland annat har barriärer på bron tryckts undan och skyltar körts ner av passerande trafik. Nästa vecka ska nya övergångskonstruktioner monteras.

- Vi måste tyvärr stänga av vägen eftersom arbetsmiljön för de som jobbar på bron inte är säker. En positiv effekt av att tvingas stänga är att vi nu kan arbeta ostört och därmed mer effektivt. Det gör att arbetena kommer att gå två till tre veckor snabbare, säger Alexander Vengelin, projektledare på Trafikverket.

Avstängningen innebär att alternativa vägar måste användas under tiden. Följ skyltar. Trafikverket beräknar att det generellt blir cirka 30 minuters längre resa på grund av avstängningen.

Blåljusmyndigheterna är informerade.

Avstängningen är tillfällig. Från den 13 juni fortsätter arbetet med ett körfält öppet över bron. Längre fram i arbetet ska det läggas en ny vägbana. Det kan bli aktuellt med att bron stängs av helt även då.

Hela arbetet planeras att bli klart i början av hösten.

Vägomledning vägarbete Överhogdal
Vändplatser vid omledning av trafiken, avstängd bro E45 Överhogdal

Mer information

Trafikinformation i realtid: Väg - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Trafikverkets webbplats)

Kontakt

Alexander Vengelin, projektledare, Trafikverket, telefon 010-123 26 39.

Senast uppdaterad: 3 juni 2022 10:21
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas