Beslut: Över en halv miljon kronor till Messlingen och Funäsdalen ur Lossenfonden

Vy över en halvtom Lossen-damm.

Lossen.

Messlingens idrotts- och bygdeförening och Funäsfjällens golfklubb får bygdemedel ur Lossenfonden.

Funäsfjällens golfklubb får 250 000 kronor för att köpa cylinderklippare och Messlingens idrotts- och bygdeförening får 316 427 kronor för reparationer i bygdegården.

I Lossenfonden finns 2 227 590 kronor kvar från 2022 års budget.

Beslutet har ingen påverkan på kommunens ekonomi eftersom bygdemedel beslutas och utbetalas av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Senast uppdaterad: 8 juni 2022 15:05
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas