Beslut: Högre avgift för felparkeringar

Drönarfoto över fyrvägskorsning och träbjörn. I fonden byggnader, kyrka och växtlighet i Sveg sommartid.

Högre avgifter för felparkeringar vid bland annat korsningar och övergångsställen.Foto: Morgan Grip.

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022 att höja avgiften för felparkering från 500 kronor till mellan 800 och 1 300 kronor. Beslutet gäller från 1 juli 2022.

Kommunfullmäktige har beslutat att höja avgiften för felparkering i Härjedalens kommun från 500 kronor till en differentierad avgift på mellan 800 och 1 300 kronor. De nya avgifterna gäller från 1 juli 2022.

Här gäller de nya avgifterna

  • Parkering inom parkeringsförbud.
  • Parkering inom stoppförbud.
  • Parkering på markerad handikapplats.
  • Parkering inom busshållplats.
  • Parkering i vägkorsning.
  • Parkering på eller före övergångsställe.
  • Parkering mot färdriktning.
  • Parkering på gång- eller cykelbana.
  • Parkering utöver tillåten tid.

Höjd avgift för felparkering har aktualiserats av lokal polisen och från de snabbt växande turistorterna där parkering även ofta sker på privat mark.

Senast uppdaterad: 20 juni 2022 15:47
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas