Beslut: Kommunfullmäktige tillstyrker vindkraftpark i Grubban

Mitt i skogen en öppning med sandmark och maskiner som förbereder för vindkraftverk.

Vindkraftverk byggs i Åndberget utanför Lillhärdal. Foto: Jocke Lagercrantz

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022 att tillstryka etablering av en vindkraftpark i Grubban utanför Ytterhogdal.

OX2 AB söker tillstånd för etablering av en vindkraftpark i Grubban (mellan Ytterhogdal och Ramsjö). Innan miljöprövningsdelegationen kan bevilja tillstånd måste kommunen tillstyrka etableringen.

Karta över delar av Grubbans vindkraftpark.

Senast uppdaterad: 20 juni 2022 15:17
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas