Tjänligt vatten vid alla provtagna badplatser

Det är tjänligt vatten vid alla badplatser som testats i sommar i Härjedalen.

Vattenproverna, som togs vid fem badplatser 13 juli 2022, visar att alla har tjänligt badvatten.

Vattenprov bedöms efter halten bakterier E. coli och intestinala enterokocker i vattnet. Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Vattenproverna har tagits i

  • Funäsdalssjön
  • Sångsjön, Ytterhogdal
  • Kyrksjön, Ytterhogdal
  • Sandtjärn, Sveg
  • Svegssjön
Senast uppdaterad: 21 juli 2022 12:45
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas