Fortsatt ansträngt läge i vård och omsorg

Används i samband med rapportering om coronavirus och covid-19

I Härjedalens kommun är sex brukare bekräftat sjuka i covid-19 och flera har barriärvård i väntan på provsvar. Tio medarbetare är bekräftat sjuka i covid-19 och många fler är hemma med symptom och väntar på provsvar. Anhöriga ombeds fortfarande undvika besök på särskilt boende.

- Vi har fortfarande ett ansträngt bemanningsläge. Sex brukare har bekräftad covid. Många medarbetare är sjuka och många är hemma med förkylningssymptom och väntar på provsvar, säger Helena Bredesen, tillförordnad socialchef.

För särskilt boende gäller fortfarande basal omvårdnad för att få personalresurserna att räcka; främst på de isolerade avdelningarna. Tre avdelningar med särskilt boende i Sveg är isolerade och personalflödet är begränsat för att minska risken för smittspridning.

- Vi arbetar utifrån en plan men vid behov kan vi snabbt behöva planera om social samvaro och städ när vi inte har personal så det räcker, säger Helena Bredesen.

Undvik besök på särskilt boende

Anhöriga uppmanas att undvika besök på särskilt boende tills vidare. De som behöver besöka anhöriga bör ta kontakt med boendet i förväg och använda munskydd under hela besöket.
Telefonnummer till särskilt boende.

Nästa rapporteringstillfälle

Nästa rapport om coronaläget publiceras senast torsdag 4 augusti 2022.

Senast uppdaterad: 1 augusti 2022 14:21
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas