Ansträngt men stabilt läge i vård och omsorg

Används i samband med rapportering om coronavirus och covid-19

I Härjedalens kommun är elva brukare bekräftat sjuka i covid-19 och flera har barriärvård i väntan på provsvar. Tolv medarbetare är bekräftat sjuka i covid-19 och många fler är hemma med symptom och väntar på provsvar. Anhöriga ombeds fortfarande undvika besök på särskilt boende.

- Inför helgen ser det bättre ut än för en vecka sedan. Dock är läget mycket ansträngt när det gäller sjuksköterskorna i Sveg och Ytterhogdal, säger Helena Bredesen, tillförordnad socialchef.

För särskilt boende gäller fortfarande basal omvårdnad för att få personalresurserna att räcka; främst på de isolerade avdelningarna. Tre avdelningar med särskilt boende i Sveg är isolerade och personalflödet är begränsat för att minska risken för smittspridning.

Undvik besök på särskilt boende

Anhöriga uppmanas att undvika besök på särskilt boende tills vidare. De som behöver besöka anhöriga bör ta kontakt med boendet i förväg och använda munskydd under hela besöket.
Telefonnummer till särskilt boende.

Nästa rapporteringstillfälle

Nästa rapport publiceras måndag 8 augusti 2022.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2022 11:14
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas