Stabilare läge inom vård och omsorg

Används i samband med rapportering om coronavirus och covid-19

I dagsläget är sju personal bekräftade sjuka och hemma. Fem brukare har bekräftad covid-19.

Det är fortsatt en del personal som har symtom men även andra sjukdomar påverkar bemanning och sjukfrånvaro.

Inför helgen ser det bra ut just nu gällande bemanning och det finns planering för varje enhet om fler blir sjuka.

- Vi har väldigt svårt att få tag på vikarier då de inte är tillgängliga eller svarar att de kan jobba på våra tomma pass. Det innebär att vi fortsatt behöver bemanna med ordinarie personal i en större utsträckning. Många har arbetat väldigt mycket under denna period och är rejält trötta och det ser vi inom många av våra verksamheter. Jag vill ge en stor eloge till alla som under dessa veckor gjort ett fantastiskt arbete för att vi skall kunna ge en god vård till våra medborgare, säger Helena Bredesen, tillförordnad socialchef.

Ingen mer rapportering kommer ske.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2022 11:11
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas