Näringslivet i Härjedalen toppar i årets företagarindex

Härjedalens kommun med näringslivet i spetsen har stigit 118 platser i årets Småföretagarindex 2022. Indexet belyser de skillnader i företagandets villkor som finns lokalt i olika delar av landet och visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

— Vi är djupt imponerade av företagarandan i Härjedalens kommun där vårt engagemang är en av många pusselbitar som behövs för att ge grogrund för utveckling, expansion och etableringar, säger Jonas Kojan, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen.

Lars-Olof Mattson (M), ordförande i samhällsutvecklingsutskottet, är nöjd med årets arbete
— Att Härjedalen klättrar på Småföretagarindex är en indikator att vi är på rätt väg, men vi är samtidigt ödmjuka till att det finns massor med utmaningar och möjligheter framför oss.

Det går utan tvekan bra för flertalet av företagen i Härjedalen just nu samtidigt som arbetslösheten i hela region Jämtland Härjedalen är rekordlåg. Vi ställde några frågor till Tomas Mann, näringslivsansvarig på Härjedalens kommun.

Näringslivet i Härjedalen har stigit från plats 148 till plats 30. Det kan man kalla en rusning i positiv riktning, hur känns det?

— Känns verkligen kul då denna undersökning riktar sig mot just den typen av företag som vi har i Härjedalen. Cirka 75% av företagandet har mellan 1-5 anställda och därför är det så viktigt att dessa företag upplever näringslivsklimatet positivt. Går det bra för företagen går det bra för kommunen i stort, allt hänger ihop.

Hur kommer det sig att kommunen och näringslivet tagit ett sådant jättekliv i undersökningen?

— Det är en mängd faktorer som spelar in i jämförelsen mellan olika kommuner. En god konjunktur och låg arbetslöshet är viktiga grundförutsättningar, vi har en låg arbetslöshet inom alla grupper, äldre, unga och utrikesfödda. Stora satsningar inom turismen skapar också bra grogrund för många företag inom tjänstesektorn såväl inom byggsektorn med alla dess underleverantörer inom byggbranschen, städ och övrig service. Lokala näringslivspolitiska beslut, som exempelvis offentlig upphandling, påverkar också. Där visar undersökningen att glesbygden ofta är bättre än storstadsregionerna på att fatta beslut som gynnar det lokala näringslivet.

Vilka är fördelarna och utmaningarna i Härjedalen?

— Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för jobbtillväxten. Företagandet i Härjedalen bottnar i hög kunskap och erfarenhet, i det småskaliga finns även en stark vilja att hjälpas åt och samverka. Utmaningar som näringslivet står inför är att attrahera och bibehålla kompetens och anställda, det är svårt att få tag på duktiga och drivna medarbetare, med rätt kunskaper. Tryggheten är en annan aspekt. Undersökningen visar att trygghet och avsaknad av kriminalitet förefaller gå hand i hand med företagsamhet och ekonomisk framgång i landets kommuner.

Undersökningen visar att lokala näringslivspolitiska beslut, stöd och service till företagen är viktiga för företagsklimatet. Jobbar ni annorlunda nu?

— Vi är mer delaktiga och drivande i ett flertal projekt i syfte att lyfta och berika Härjedalen. Just nu arbetar vi med stöd för fiberutbyggnad utanför by-kärnorna, vi arbetar även för en utbyggnad av laddstolpar i hela kommunen. Enligt undersökningen är utbyggnaden av just den fysiska och digitala infrastrukturen väldigt viktig för att vi ska kunna dra nytta av våra fördelar.

— Vi strävar också efter att öka vår närvaro genom en rad aktiviteter, förutom rena företagsbesök, då företag önskar hjälp med investeringar i olika former. Vi jobbar nära företagsföreningarna på de olika orterna i Härjedalen för att öka dialogen och samarbetet för att tillvara ta synergier och möjligheter till nya utvecklingsområden. Vi bistår även företag och projekt med information om olika stödmöjligheter från EU, regionen samt länsstyrelsen.

Är indexet, det vill säga företagens framgång, viktig för kommunen?

— Det är positivt att se att företagen tycker att det är ett gott företagsklimat i Härjedalen. Det skapar definitivt både positivitet och ringar på vattnet så att fler företag väljer att både expandera samt etablera sig i kommunen. För oss på näringslivsenheten är småföretagarindexet också en av de indikatorer vi mäter för att se över tid att vi jobbar på rätt sätt.

Vad händer i höst?

— Vi går i gång med ett större projekt som tar tag i utveckling av de olika orterna i Härjedalen med lokala utvecklingsplaner (LUP). Vi kommer att, med start under augusti, bjuda in lokala kultur, idrotts- och företagsföreningar till ett första infomöte där vi berättar om möjligheten att skapa utvecklingsplaner för respektive ort eller by kopplat till vad medborgarna önskar. Vi har sökt stöd och fått beviljat medel för detta projekt som löper hela 2023. Arbete ska samordnas av en processledare som anställs under hösten.

Senast uppdaterad: 19 september 2022 11:31
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas