Till hösten öppnar två närvårdsplatser i Sveg

Maria Carlund, , verksamhetschef, Svegs hälsocentral och närvårdsområdeschef i Härjedalen. Svegs hälsocentral utmärker sig positivt i nationell undersökning. Fotobyline: Foto: Morgan Grip

Härjedalens kommun och Region Jämtland-Härjedalen har gjort en ny överenskommelse om två närvårdsplatser på Svegsmon i Sveg.

Närvårdsplatserna är avsedda för personer med medicinska behov som inte kräver sjukhusvård men som av olika anledningar inte kan tillgodoses i individens bostad.

- Vi går från tre till två närvårdsplatser eftersom det under senaste året tidvis har funnits tomma närvårdsplatser. Den tredje platser kommer i stället att användas som korttidsplats i kommunens verksamhet. Det gör att vi kan möta medborgarnas behov på ett mer flexibelt sätt. Överenskommelsen är en del av vårt fortsatta samarbete med Region Jämtland-Härjedalen mot god och nära vård, säger socialchef Anda Embretzen.

- Samarbete och avtal har genomförts av tjänstemän. Jag som ordförande i socialutskottet har löpande fått information om läget. Jag är glad över att kommun och region tillsammans hittat en lösning för härjedalingarnas bästa. Det behöver vi i glesbygd mer av i framtiden, säger socialutskottets ordförande Anders Häggkvist (C).

Närvårdsplatserna på Svegsmon öppnas den 5 september.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022 10:07
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas