Beslut: förslag till kretsloppsplan ställs ut

Grön soptunna vid vägkant.

Kommunstyrelsen beslutade 14 september 2022 att förslag till kretsloppsplan ska ställas ut och att allmänheten kan lämna synpunkter mellan 21 september och 23 oktober 2022.

Vatten och miljöresurs har tagit fram en ny gemensam kretsloppsplan för Härjedalens kommun och Bergs kommun. Planen fokuserar på förebyggande av avfall, alltså att flera aspekter ska beaktas innan ett material är att betrakta som avfall.

Kommunen skickar kretsloppsplanen till länsstyrelsen, större fastighetsägare och vissa intresseföreningar för att få in synpunkter. Förslaget kommer att finnas på kommunernas och Vatten och miljöresurs webbplatser från 21 september 2022 till 23 oktober 2022. Alla intresserade är välkomna med synpunkter under den tiden.

Senast uppdaterad: 15 september 2022 10:21
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas