Beslut: förstudie för att hitta lösning för skolan i Funäsdalen

Drönarbild över Funäsdalen.

Foto: Morgan Grip.

Kommunen ska utreda hur skolsituationen i Funäsdalen ska lösas. Det beslutade kommunstyrelsen 14 september 2022 och avsatte 400 000 kronor till en förstudie.

De senaste årens inflyttning har gjort att förskolans, skolans och fritidshemmets lokaler i Funäsdalen är för små och det är problematiskt att ha folkbiblioteket i skolans lokaler med hänsyn till tillgänglighet och säkerhet.

Att lösa skolsituationen i Funäsdalen har högsta prioritet ur ett samhällsstrategiskt perspektiv. En utredning om lokalbehovet och situationen för skolan ska innehålla förslag för lokaler och utemiljö: gång- och cykelmiljö till och från skolan, hämta och lämna barn, parkering, varutransporter och skolgård, menar kommunstyrelsen.

Tillgång till förskola och skola är en förutsättning för att befolkningen ska öka. Under de senaste åren har elevantalet ökat och i en del årskurser behövs två klasser. Eftersom skolan är byggd för en klass per årskurs används moduler för att få ytterligare klassrum. Det gör att skolgården blir mindre. Situationen runt att hämta och lämna barn på skolan är trafikfarlig, området är litet och där sker varutransporter.

Tillfällig lösning för förskolan

Det finns beslut om att bygga ut förskolan i Funäsdalen med en avdelning och projektering pågår. Under tiden har en tillfällig avdelning öppnats på övre Fjällviolen, som gör att barn erbjuds plats inom de lagstadgade fyra månaderna.

Senast uppdaterad: 26 januari 2023 08:55
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas