Beslut: tillfälligt lån till Storöns folkpark

Drönarbild över Storön.

Foto: Morgan Grip.

Kommunstyrelsen har beslutat att låna ut 239 000 kronor till föreningen Storöns folkpark.

Kommunstyrelsen har 14 september 2022 beslutat att tillfälligt låna ut en summa till föreningen Storöns folkpark. Beloppet motsvarar Boverkets bidrag till dess att föreningen får tillgång till bidraget.

Föreningen Storöns folkpark har frågat om kommunen kan låna ut bidraget till dess att Boverket betalar ut det. Boverket kan inte under året betala ut det bidrag som föreningen har beviljats för 2022.

Senast uppdaterad: 22 september 2022 10:45
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas