Miljökalkning av Mysklan

Från 3-16 oktober 2022 genomför Härjedalens och Bergs kommuner miljökalkning i Mysklans åtgärdsområde kring Rogens naturreservat, Tänndalen och Tännäs.

Kalkningarna av Mysklans åtgärdsområde kring Rogens naturreservat, Tänndalen och Tännäs görs för att motverka negativa effekter av försurningen och låga pH-värden som påverkar det biologiska livet i området.

Vattendraget uppfyller inte pH-målet 6,0 eftersom pH-värdet inte ska understiga 6,0 vid något tillfälle under året.

420 ton kalk sprids på sjöar, tjärnar och i delar av vattendraget. Kalken sprids med helikopter från lastplatser vid Käringsjön och Tännfallet-Östersjön. Den kalk som sprids är fuktad kalk, som i stort sett är dammfri.

Samråd har hållits med berörda markägare, fiskevårdsområden och samebyn Ruvhten Sijte.

Kalkning av försurade vatten på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 20 september 2022 10:56
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas