Lämna synpunkter på förslag till ny kretsloppsplan

Vatten och miljöresurs har arbetat fram ett förslag till kretsloppsplan för Bergs och Härjedalens kommuner. Lämna synpunkter på förslaget senast 23 oktober 2022.

Alla kommuner ska ha en avfallsplan för den kommunala verksamheten. Det är lagstiftat och lyder under miljöbalken. Bergs och Härjedalens kommuner tar ett större ansvar än lagstiftningen kräver i arbetet med avfallsplanen.

- Kommunen har valt att lägga fokus på hela kretsloppet för att material och produkter som ska cirkulera ska få längre livslängd. Istället för att endast göra en avfallsplan har kommunerna gjort en kretsloppsplan som är en vägledning för de kommunala verksamheterna, invånare, näringsliv och organisationer, säger Katarina Järverup-Frisk, miljösamordnare.

Hela kretsloppet finns med

Kretsloppsplanen visar kommunernas ambitioner att ta sig an hela kretsloppskedjan: från inköp till hur kommunen använder material och produkter, hur dessa omhändertas och återanvänds. Kretsloppsplanen tar fasta på förebyggande arbete av avfall med strategier för att minska avfall; något som är prioriterat i Sveriges nationella miljömål och nationella avfallsplan.

Förslag till kretsloppsplan

Lämna synpunkter på förslag till kretsloppsplan senast 23 oktober 2022

Per brev

Vatten och miljöresurs
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Lämna in i receptionen

Receptionen i Medborgarhuset
Ringvägen 2, Sveg
Receptionens öppettider

Via mejl

Mejla till kundservice@vattenmiljoresurs.se
Ange "Synpunkter på kretsloppsplan" i meddelanderaden på mejlet.

Lämna synpunkter via formulär


Synpunkter ska vara Vatten och miljöresurs tillhanda senast 23 oktober 2022.
Inlämnade synpunkter är allmän handling hos kommunen och kan lämnas ut vid begäran.

Frågor om förslaget

Frågor om förslaget besvaras av:

Vatten och miljöresurs kundservice
kundservice@vattenmiljoresurs.se

Katarina Järverup-Frisk, miljösamordnare
katarina.jarverup-frisk@vattenmiljoresurs.se

Tidplan för utställningen

  • Förslaget ställs ut på Härjedalens och Bergs kommuners båda webbplatser från 21 september till 23 oktober 2022 för att ge möjlighet till synpunkter.
  • Efter avslutad utställning revideras kretsloppsplanen av Vatten och miljöresurs och bereds på nytt i kommunstyrelsen i Bergs kommuns 22 november 2022 och i Härjedalens kommun 30 november 2022.
  • Beslut tas i kommunfullmäktige tidigast 13 december 2022 i Bergs kommun och i februari 2023 i Härjedalen.
  • Kretsloppsplanen väntas träda i kraft under 2023.

Vem ansvarar för vad

Det är kommunen som ansvarar för kretsloppsplanen. Vatten och miljöresurs har av kommunen i uppdrag att sköta om och ha ansvar för insamling av avfall och avfallsanläggningar.

Så går samråd och utställning till

Samråds- och utställningsperioden pågår på kommunernas webbplatser från 21 september till 23 oktober 2022 samt genom utskick per mejl till organisationer. Under perioden kan alla lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Inlämnade synpunkter är allmän handling hos kommunen och kan lämnas ut vid begäran.

Senast uppdaterad: 22 september 2022 10:25
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas