Innovativa kvinnor tävlar om 50 000 kronor - här är kandidaterna till Sigrid Strands
stipendium

Drönarbild över Ytterhogdal.

Sigrid Strands stipendium på 50 000 kronor delas ut i Ytterhogdal fredag 7 oktober 2022. Foto: Morgan Grip.

Innovativa kvinnor med affärsidéer inom digital marknadsföring, hållbar handel, återuppbyggnad av kulturhistoriska byggnader och mathantverk. Det är årets ansökningar till Sigrid Strands stipendium. Styrelsen för Sigrid Strands stiftelse har utsett fem kandidater. Fredag 7 oktober 2022 koras årets kvinnliga uppfinnare på företagargalan i Ytterhogdal.

Sandra Sandqvist, Åre

Med webbplatsen www.smultronsites.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har Sandra Sandqvist skapat en digital marknadsplats för privatpersoner och småföretagare i Åre kommun. Med några enkla steg kan lokalbefolkningen skapa, paketera och sälja sina upplevelser och aktiviteter på en gemensam webbplats till en lägre kostnad än många andra aktörer på marknaden. Besökaren kan, i sin tur, på ett enkelt sätt boka upplevelser; toppturer, klättring, kurser i kompassteknik och botaniska vandringar i fjällen. Den innovativa lokala vinkeln, att skapa möjligheter för enskilda lokala aktörer att ta sig in på upplevelsemarknaden, är något som styrelsen för Sigrid Strands fond uppmuntrar.

Sandra Sandqvist, Åre. Foto: Håkan Wike.

Sandra Sandqvist, Åre. Foto: Håkan Wike.

Fanny Näslund, Östersund

Med zero-waste stationer i matbutiker skapar Fanny Näslund ett butik-i-butik-koncept som bidrar till ett hållbart samhälle samtidigt som det förenklar vardagen för de som vill leva miljömedvetet; inte minst stressade småbarnsföräldrar. Fanny Näslund driver sedan tidigare en zero-waste-butik i Östersund som säljer matvaror, hygien- och hushållsartiklar utan plastförpackningar och i lösvikt. Kunden tar med egna behållare, väger dem och betalar för det som fyllts i behållaren. Med syfte att nå ut bredare har Fanny Näslund utvecklat konceptet och erbjuder sina produkter även i matbutiker i Härnösand och Östersund. Fonden ser satsningen som en innovativ satsning som gör det möjligt och uppmuntrar fler att handla påfyllningsbara produkter.

Fanny Näslund, Östersund

Fanny Näslund, Östersund

Karin Bondesson, Alsen

Med målet att utveckla den gamla kvarnen i Kluk (vid St Olavsleden) till en lokal samlingspunkt med bed and breakfast, sommar-kafé, galleri och skaparverkstad för barn och unga och co-working space, arbetar Karin Bondesson för en positiv samhällsutveckling där offentlig, privat och civil sektor möts och stärks tillsammans. Hennes idé att återskapa funktionen av kvarnen som en livgivande mötesplats för bygden bör inte endast betraktas som en affärsidé utan som ett innovativt samhällsinitiativ som stödjer nätverkande och samarbete och som bidrar till en generations- och sektoröverbyggande utveckling av bygden.

Karin Bondesson, Alsen

Karin Bondesson, Alsen

Lena Flaten och Camilla Ark, Storlien

Med butiken Storlien bua-lanthandel vill Lena Flaten och Camilla Ark bygga en dynamisk mötesplats i Storlien där det lokala och närproducerade får ta plats som en motvikt till massproduktionen i stora köpcentrum. De vill agera som värdar för lokala hållbara leverantörer och göra det unika mathantverket tillgängligt för besökare och invånare. Målet att starta Storlien bua-lanthandel som en katalysator för Storliens framtida attraktiva livsmiljö och folkhälsa och sälja råvaror och produkter som människor, djur och miljö mår bra av ser vi som ett innovativt samhällsinitiativ som bidrar till hållbar regional utveckling.

Lena Flaten och Camilla Ark, Storlien

Lena Flaten och Camilla Ark, Storlien

Sara Gärdegård och Sofie Nilsson, Östersund

Med den digitala plattformen www.upptackjamtland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samlar Sara Gärdegård och Sofie Nilsson upplevelser och aktiviteter i hela Jämtlands län och gör dem tillgängliga. Med ett befriande personligt tilltal presenterar de aktiviteter och utflyktsmål att upptäcka för besökare och bofasta jämtar. Deras kärlek till Jämtland och föresats att arbeta gränsöverskridande till gagn för hela regionen skapar en varm och användarvänlig plattform som gör det enklare för besökaren att ge sig ut och upptäcka gömda smultronställen i Jämtland. På webbplatsen bjuds allmänheten in att hjälpa till att samla in och sprida guldkornen i hela länet. Den starka lokala vinkeln och samverkan med invånare och besökare fångar styrelsen uppmärksamhet.

Sara Gärdegård och Sofie Nilsson, Östersund

Sara Gärdegård och Sofie Nilsson, Östersund

Om Sigrid Strand och Sigrid Strands fond för nyskapande kvinnor i Jämtlands län


Sigrid Strands fond för nyskapande kvinnor i Jämtlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. startades av Sigrid Strand från Turas, utanför Linsell i Härjedalen, år 2000 för att hjälpa fram och entusiasmera kvinnor som vill skapa nya värden och samtidigt lyfta fram utvecklingen av länets företagsamhet. Sigrid Strand hade en särskild blick för behovet av innovationer och tekniska lösningar för dagliga brister och problem och ville uppmuntra andra kvinnor att förverkliga sina idéer.

Stiftelsen, som administrerar fonden, har som ändamål att främja i första hand länets näringsliv genom att stödja innovativa och entreprenöriella kvinnor med nyskapande affärsidéer bosatta i Jämtlands län. Stipendiet ska i första hand användas till kunskapsinhämtning, kontaktskapande, tester och prototyper, produktutveckling, kompletteringar och allt som i övrigt tillhör förverkligandet av den idé som är grund för ansökan.

Senast uppdaterad: 26 september 2022 18:19
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas