Årets miljöpris till Ägg i Byvallen AB

Höns i gröngräset.

Ägg i Byvallen AB får Härjedalens kommuns miljöpris 2022.

Beslutet togs av kommunledningsutskottet den 4 oktober 2022.

Ägg i Byvallen AB får miljöpriset med motiveringen:

Ägg i Byvallen driver äggproduktion med fokus på god djurhållning och lokal distribution genom rekoring, lokala restauranger och gårdsförsäljning, något som tidigare saknats i kommunen. Med stor omsorg om djuren, som vistas i naturliga miljöer, och fokus på kvalitet i ställe för kvantitet, är Ägg i Byvallen en viktig aktör och en inspirerande ambassadör i arbetet för ett hållbart Härjedalen.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022 11:06
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas