Avfallskvarnar ger kompostpulver och bättre arbetsmiljö i köken

Kommunfullmäktige har 17 oktober 2022 beslutat att köpa två kvarnar för att ta hand om matavfall från Svegsmon och Södra skolan i Sveg.

En avfallskvarn kan under en natt förvandlar 100 kg matavfall till 15 kg biologiskt pulver som kan användas som gödsel eller skickas till biogasanläggning. I första hand kommer kompostpulvret att användas som jordförbättringsmedel på kommunens mark.

- Avfallskvarnar är den lösning för matavfallshantering som är billigast, enklast, skapar bäst arbetsmiljö och är mest miljövänlig; de har alla fördelar, säger Åke Remén, kostchef.

Insamling av matavfall har testats i Sveg under ett par år. Senast 2024 ska allt matavfall samlas in.

- Tyvärr har testet inte fungerat bra. Personalen har fått göra tunga lyft och har fått mer arbete med rengöring. Det är också stora problem med förvaring av avfallet tills det hämtas, säger Åke Remén.

På sommaren uppstår lukt och skadedjur söker sig till matavfallet. På vintern fryser matavfallet fast i sopkärlen. Nu satsar kommunen 500 000 kronor på att installera avfallskvarnar i köket på Södra skolan och Svegsmon i Sveg. Matavfallskvarnen kräver el och avlopp; inga byggnationer krävs.

- Vi börjar med att sätta in avfallskvarnarna i de två kök som har mest avfall för att kunna utvärdera om vi senare ska installera kvarnar i Hede och Funäsdalen, där vi har mest avfall, säger Åke Remén.

Se kommunfullmäktiges möten på kommunens webbplats

Senast uppdaterad: 6 december 2022 14:48
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas