Beslut: Nytt gymnasieprogram hösten 2023

Helena Larsson, rektor för Härjedalens gymnasium, Johan Fredholm, bildningsutskottets ordförande (M) och Tina S Hammargård, chef för bildningsförvaltningen, ser fram emot att få ett nytt program till Härjedalens gymnasium.

Kommunfullmäktige har 17 oktober 2022 beslutat att starta ett naturbruksprogram med inriktning mot naturturism på Härjedalens gymnasium.

Ambitionen är att det nya naturbruksprogrammet med inriktning naturturism ska finnas på Härjedalens gymnasium i Sveg från hösten 2023. Programmet blir en tillgång för den lokala arbetsmarknaden.

- Det unika är att vi riktar in oss på året runt-turism i hela Härjedalen. Vår utbildning blir unik och skräddarsydd för Härjedalens förutsättningar. Vi ligger geografiskt bra till - något som kan attrahera eleverna - och dessutom finns det bara ett fåtal liknande utbildningar i Sverige, säger Helena Larsson, rektor för Härjedalens gymnasium.

Samarbete med näringsliv och föreningsliv samt möjligheten att nyttja den kompetens som finns hos lärarna på gymnasiet gör att det går att hålla hög kvalitet och hålla nere kostnaderna.

- Det är fantastiskt att vi kan utveckla gymnasiet med ett nytt program och vi är övertygade om att det ökar attraktionskraften för Härjedalens gymnasium. Vi hoppas att eleverna sedan vill stanna här för att jobba; behovet av den här kompetensen är stor i Härjedalen. Utbildningen ska hålla hög kvalitet och vi tror att den på sikt kan bidra till att öka invånarantalet i Härjedalen, säger Johan Fredholm, bildningsutskottets ordförande (M).

Ledamöter i kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022 09:58
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas