Beslut: Mandat att sälja fastighet i Funäsdalen öppnar för nya hyreslägenheter

Hyreslägenheter i länga.

Nyhemsvägen 6-14 i Funäsdalen med 20 lägenheter.

Kommunfullmäktige har beslutat att ge Härjegårdars styrelse möjlighet att sälja Nyhemsvägen 6-14 i Funäsdalen för att bidra till finansieringen av nya bostäder i byn. Beslutet fattades 17 oktober 2022.

För att medfinansiera nya hyreslägenheter i Funäsdalen har Härjegårdars styrelse fått kommunfullmäktiges mandat att sälja fastigheten Funäsdalen 77:5, som omfattar Nyhemsvägen 6‑14, med 20 lägenheter. Vid förväntad köpesumma över 5 miljoner kronor ska kommunfullmäktige ge tillstånd. Tidigare har Härjegårdars styrelse beslutat att sälja Funäsdalen 30:11 med adress Rörosvägen 36.

- Med det här beslutet ger vi Härjegårdar ett större handlingsutrymme att medfinansiera nya bostäder i Funäsdalen. Bostadsbristen hämmar utvecklingen i västra Härjedalen och gör det svårt för kommun och näringsliv att rekrytera personal. Bristen på hyreslägenheter gör situationen extra svår för ungdomar och personer i låglönesektorn, säger LG Nordlander, kommunalråd (S).

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022 12:10
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas